Sunday, January 10, 2010

Penggunaan Kalimah ALLAH

Presiden PAS

Penggunaan nama Allah oleh penganut agama bukan Islam menjadi polimik hangat dalam negara ,menjadi lebih panas setelah Mahkamah membuat keputusan keizinan kepada pihak gereja katholik memakai perkataan Allah dalam penyebaran mereka kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat yang hidup didalamnya Umat Islam, kerana menyentuh perasaan mereka, kerana Perkataan ALLAH sangat mulia disisi umat Islam.

Apa yang menghairankan sebelum ini pengamal ajaran keristian itu menyebut tuhan dengan bahasa mereka masing-masing.

Ada pun umat Islam yang terdiri daripada berbagai bangsa dan bahasa tetap berlafaz dan menulis dengan perkataan Allah dari kitab suci mereka (Al Quran) yang tidak diterjemahkan lagi kedalam bahasa masing-masing, kerana perkataan ALLAH tidak mampu diterjemahkan kedalam bahasa lain, dengan berpegang kepada makna asalnya dalam bahasa Al Quran.

Adakah ia boleh dibenarkan begitu sahaja diatas konsep kebebasan beragama?, sedangkan kebebasan secara saksama mempunyai batas sempadan yang tidak menimbulkan masalah yang mencetuskan perkara yang merosakan hubungan sesama manusia.

Perkara ini perlu dijawab secara ilmu, kerana umat Islam menyebut dan menulis kalimah Allah mengikut maknanya yang sebenar sehingga menjadi akidah yang menjadi asas kepada amalan mereka.

Perlu difahami adakah penggunaan perkataan Allah oleh penganut agama lain mengikut makna perkataan Allah yang tepat dengan maksudnya dari segi bahasa Arab yang terus digunakan oleh umat Islam yang terdiri daripada berbagai bangsa dan bahasa dengan tetap berpegang kepada makna dan maksud perkataan Allah?

Atau mereka yang bukan Islam itu memakai perkataan mempunyai maksud mereka sendiri yang tidak tepat mengikut bahasa bangsa yang menggunakannya sehingga menjadi ejekan atau mengurangkan maksudnya sehingga menyentuh perasaan penganut Islam yang memuja kalimah ini.

Perkataan Allah di-sebut oleh orang arab atau pengguna bahasa arab yang menganut berbagai agama, sama ada penganut yahudi, kristian dan penyembah berhala sejak dahulu kala.

Al Quran menyebut secara jelas bahawa penganut agama-agma itu menyebut dan menulis perkataan Allah.

Firman Allah Dalam surah Al-Ankabut ayat 61 dan 63 bermaksud

61. Dan sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?.

63. Dan Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (Wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka Yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat Tauhid dan pengertian syirik).

Firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 25 bermaksud

25. Dan Sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (Wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian - tidak mengingkari Allah), bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat Tauhid dan pengertian syirik).

Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38 bermaksud

38. Dan demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain dari Allah itu? jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu; atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatNya itu?" Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku: Allah (yang menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri".

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 dan 87 bermaksud

9. Dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:" siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "yang menciptakannya ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui".

87. Dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah!". (jika demikian) maka Bagaimana mereka rela dipesongkan (dari menyembah dan mengesakanNya)?

Ayat-ayat tersebut diatas mendedahkan bahawa orang-orang yang bukan Islam yang menganut berbagai agama itu mengaku wujudnya Tuhan Yang Bernama Allah mengikut naluri dalam Tauhid Rububiyyah (Adanya Tuhan Pencipta Alam) hanya sekadar itu, namun kepercayaan mereka tidak menepati hakikat dari makana perkataan Allah mengikut maknanya yang sebenar, supaya mengesakan Allah dalam ibadah dan cara hidup seluruhnya.

Hari ini kita melihat makjizat Al Quran, apabila mereka memaksa diri menggunakan perkataan Allah , padahal selama ini mereka menggunakan perkataan yang menamakan Tuhan dengan bahasa masing-masing seperti GOD, LORD dan kalau itulah Allah mengikut kefahaman mereka maka tidak tepat dengan maksudnya .

Kita tidak boleh memaksa kefahaman mereka yang salah mengikut ajaran dan bahasa kita, walaupun mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, tatapi mereka melantik tuhan-tuhan yang lain daripadanya dengan berbagai-bagai cara.

Kalangan penganut kristian dengan kepercayaan Trinity (Tiga Tuhannya) dengan mengadakan isteri dan anak bagi Tuhan Yang maha Esa dan Maha Suci itu. Agama yang lain menambah perlantikan Tuhan mengikut kefahaman mereka masing-masing.

Mengikut ajaran Islam perkataan Allah ialah salah satu daripada nama-nama yang banyak bagi Tuhan Yang maha Esa (Al Asma Al Husna).

Imam Al Baihaqi menulis dalam kitabnya ( Al Asma Wa Sifat).

“Perkataan Allah itu ia-lah Tuhan Yang Maha Esa, tidak berbilang lebih dari satu dan tidak ada sekutu baginya (sama ada dinamakan bapa , anak dan apa sahaja) .

Allah mengikut bahasa arab yang fasih dan nyata bermaksud, Dia Sahaja Tuhan, Yang Maha Esa, tidak ada lagi tuhan yang lain daripadanya .

Perkataan ALLAH itu daripada perkataan AL-ILAH dengan menambah AL kepada perkataan asal ILAHyang bermakna Tuhan secara umum .

Apabila di letakkan Alif dan lam (AL) menjadi yang khusus satunya yang dikenali dan diyakini benarnya, kemudian di mudahkan sebutannya dengan membuang beberapa huruf maka, di sebut ALLAH.

Penambahan Al dalam bahasa arab bertujuan makrifah (yang di kenali) secara khusus yang tidak boleh dikelirukan dengan kepercayaan salah, iaitu berbilang Tuhan” .

Al Quran mengajar cara penjelasan makna yang sebenar, begitu juga hadith-hadith Rasulullah S.A.W. tanpa melarang mereka menyebut, tetapi memberi penjelasan secara ilmu, bahawa penggunaan perkataan Allah oleh mereka yang percaya adanya sifat ketuhanan dan nama ketuhanan yang lain daripada Allah adalah tidak tepat .

Apabila Rasulullah S.A.W. menghantar surat kepada raja-raja yang menganut agama kitab disebut dalam surat perutusan itu firman Allah yang menjelaskan kepercayaan yang sebenar kepada Allah :

64. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara Kami Dengan kamu, Iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain daripada Allah". kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah kamu Bahawa Sesungguhnya Kami adalah orang-orang Islam". (Surah Ali-Imran ayat 64)

Perutusan Rasulullah S.A.W. mendedahkah bagaimana gulungan Ahli Kitab (Kristian dan Yahudi) memakai perkataan yang sama apabila menyebut Perkataan Allah, seterusnya dijelaskan dengan makna aqidah yang tepat secara ajaran Tauhid, (mengesakan Allah) tanpa syirik, sama ada syirik itu melakukan upacara ibadat dengan menyembah tuhan–tuhan yang lain daripada Allah, atau mematuhi hukum-hukum dan undang-undang ciptaan para ahli agama (padri-padri) dan pemimpin-pemimpin (Arbab) yang mencipta undang–undang dan hukum yang menentang hukum Allah saperti menghalal apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab yang diturunkan kepada Rasul mereka sendiri atau mengharamkan apa yang di- halalkan, atau memberi hak ketuhanan kepada ahli agama boleh mengampunkan dosa yang menjadi hak Allah sahaja.

Kesimpulannya, kita tidak boleh melarang mereka menggunakan perkataan Allah dikalangan mereka sendiri, dalam ibadat mereka dan amalan mereka, walau pun salah maksud dan maknanya yang asal mengikut bahasa kita.

Adapun menggunakan perkataan Allah oleh mereka terhadap masyarakat Islam untuk menyebarkan aqidah mereka dengan fahaman mereka, atau menjadikan perkataan ALLAH sekadar mengubah janama melariskan barangan dalam masyarakat Islam, tidak boleh dizinkan sekali-kali, kerana menyalahgunakan perkataan Allah yang Maha Suci Kepada umat Islam dan bercanggah dengan makna mengikut bahasa yang di amal oleh umat Islam, seterusnya di-kira menodai kesucian dan kemurnian Kalimah ALLAH dihadapan umat Islam.

Iman ‘Ali K.W, menegaskan kepada mereka yang menyalahgunakan perkataan yang benar dengan tujuan yang salah , dengan apa nama sekalipun:

كلمة حق أريد بها باطل

(Kalimahnya benar , tetapi dimaksudkan dengan tujuan yang salah).

Kalimah ALLAH adalah paling benar, tetapi kalau menulis atau menyebut perkataan Allah laksana memakai jenama barangan untuk melariskan jualan ditengah masyarakat umat Islam sangat menyentuh sensetiviti Umat Islam, sehingga menggerakkan semua kalangan umat Islam yang berbeza pertubuhan (NGO) fahaman politik dan individu, bersatu mengeluarkan suara hati mereka yang sangat memuliakan kalimah ALLAH boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat majmuk.

Al Quran juga memerintah penganutnya supaya tidak menghina dan mencaci penganut agama lain sehingga menyebabkan mereka mencaci Allah.

Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 bermaksud

(108. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.

Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.)

Demikianlah keterbukaan Islam terhadap kebabasan beragama dengan batas sempadan yang tidak menegangkan hubungan dalam masyarakat berbagai agama.

Abdul Hadi Awang
Presiden PAS

Ulamak yang aku sanjungi

sekadar berkongsi 1 lirik nasyid..khas utk saudara2 ni

ulama perwaris nabi
beribadah banyak sekali
akhlak baiknya ketara sekali
dia jadi bunga diri

pemurahnya laksana air yang deras
tawaddu'nya menyejukkan hati
kasih sayang nampak diwajahnya
dia hidup sederhana

dia bercakap dari hati
bukan dari hobinya sendiri
bukan kerana pangkat yang rasmi
bukan kerana jawatan yang tinggi

dia menasihati manusia yg di atas dan dibwah
yg berkuasa dan rakyat jelata
kasihan kepada yg jahil
ingin mendekati untuk dibaiki
dia marah tidak ketara
beraninya luar biasa kepada sesiapa sahaja

diri keluarga contoh masyarakat
pimpinannya kepada umat
mengingatkan tipu daya dunia
cintakan kepada akhirat

berfatwa sungguh berhati-hati memfitnah jauh sekali
dihormati oleh semua segenap lapisan masyarakat
kecuali yang hasad dengki dan munafik di zaman ini
ia ditakuti yang punya cemeti kerana cakapnya diikuti

-AL-ULAMA' WArosatul Anbiya'-

Bahang Pilihanraya Kampus

Pulau Pinang pulau mutiara
Izinkan saya mula Bicara

Pat pat siku lipat
undilah calon anda no.4
calon yg paling tepat

Itulah antara kata2 hikmat yang mengisi proses kempen pilihanraya yang sama2 kita nantikan wakil yang mampu membawa suara mahasiswa dan betul2 mewakili mahasiswa.Rakan-rakan yg dihormati pemilihan perwakilan pelajar tidak seharusnya dilihat hanya politik murahan semata-mata kerana pemikiran begitu boleh melemahkan minda mahasiswa ke arah minda kelas pertama.Tun Dr Mahathir melahirkan rasa dukacita di mana negara menuju ke arah negara maju 2020 yang bertaraf dunia tetapi apa guna kalau masyarakat khususnya mahasiswa hinggalah masyakat amnya haya berfikiran minda kelas ketiga.

Oleh hal yang demikian pemilihan MPP atau yang kita kenali sebagai pilihanraya adalah medan bagi semua mahasiswa untuk bersama membawa minda masing2 memikirkan apa yang terbaik yang diperlukan oleh mahasiswa.Pilihanraya ini bukan sekadar untuk calon-calon yang betanding malah kita mahasiswa perlu mengambil berat tentang perkara ini.

Kenapa saya mengatakan demikian kerana kehidupan kita tidak sempurna tanpa ada pemimpin yang akan mengorganise keperluan yang diperlukan oleh kita dan tiada yang mengawal tindakan kita.Maksud saya bukan untuk menyekat kebebasan kita tetapi memberi guideline kepada kita berkaitan sosial,akademik,ekonomi dan perkara yang bersangkutan dengan pelajaran.

Mungkin kita tak nampak lagi kerana kita berada dalam zon selesa dimana kita merasakan segala perkara yang berlaku di depan kita masih lagi kita dapat menghadapinya contohnya kenaikan yuran penginapan ada mahasiswa nampak tidak kisah kerana mungkin ptptn masih cukup lagi untuk makan atau pun yang dapat biasiswa lagi tidak kisah.

Inilah yang saya sedikit kesal dengan sikap mahasiswa yang tidak meletakkan dia pada zon yang berbeza atau mudah di sebutkan mementingkan diri sendiri.mahasiswa tidak fikir luar dari kotak kerana ada sahabat kita yang tidak ada tajaan apatah lagi biasiswa terkial-kial untuk melunaskan hutang pelajar sedangkan kita selesa dengan kehidupan kita.Itulah orang kita apabila selesa dengan keadaan masing2 mulalah lupa pada yang memerlukan.

Sehubungan dengan itu,saya yang juga bekas calon mahasiswa merasakan mahasiswa boleh berfikir lebih jauh dan dapat faham dari apa yang ingin saya sampaikan.Lumrah kehidupan ada kebaikan disitu ada juga keburukan.Semoga pilihanraya kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat sokongan mahasiswa sekalian.Wassalam

Thursday, January 7, 2010

TATA CARA PERNIKAHAN ADAT... SUDAH ISLAMKAH?

Seorang mojang priangan (gadis Sunda) kelihatan berseri-seri wajahnya
pada hari-hari menjelang acara pernikahannya. Sebentar lagi ia akan
menikah dengan pemuda pilihannya yang telah lebih dari 2 tahun mereka
saling menjalin ikatan asmara atau pacaran. Keluarga mereka, baik
dari pihak wanita maupun pria adalah beras al dari keluarga muslim
sejak nenek-neneknya dahulu. Bahkan aktif pengajian karena dirumahnya
membuka tempat pengajian yang jumlah jamaahnya 70-an lebih. Namun
dalam menyusun acara pernikahan mereka memilih adat yang berlaku di
daerahnya, dengan alasan ingin melestarikan upacara pernikahan adat
yang ada.
Dalam adat pernikahan Sunda, sehari sebelum pernikahan ada acara yang
dinamakan Ngeuyeuk seureuh yaitu acara pertemuan atau silahturahmi
yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria ke keluarga calon
mempelai wanita. Tujuannya untuk silahturahmi dan berkenalan dengan
calon menantu masing-masing. Sebelum keluarga pihak pria datang,
calon pengantin wanita melakukan acara siraman yaitu memandikan
pengantin wanita dengan air kembang setaman yang dilakukan oleh kedua
orang tua serta sanak keluarga dekat. Lalu dilanjutkan dengan acara
kerikan yaitu pengerikan rambut-rambut halus di sekitar wajah (alis
dan pipi) serta tengkuk calon pengantin wanita. Kemudian acara
pemberian cindera mata bagi calon mempelai wanita.
Dalam upacara ngeuyeuk seureuh ini, menggunakan beberapa
perlengkapan yang berfungsi sebagai simbol seperti perangkat alat
makan sirih yang menurut adat adalah sebagai pembuka penghormatan
kepada tamu yang dilakukan oleh para orang tua dahulu. Kedua mempelai
diminta mengunyah lumat sirih yang diberi bumbu pinang, gambir, dan
kapur sirih. Di samping acara-acara yang penuh dengan simbol-simbol,
masih banyak adegan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai misalnya
membelah pinang muda menjadi dua, membelah buah labu, membelah kuncup
mayang jambe. Dan acara ini diakhiri dengan membuang sisa-sisa
perlengkapan upacara yang telah digunakan di perempatan jalan.
Pada hari "H" menjelang aqad nikah, calon pengantin laki-laki yang
telah berpakaian adat Sunda dan keluarganya disambut khusus dengan
tarian silat yang dimainkan oleh penari wanita belia. Di depan pintu
kedua orangtua wanita menyambut mempelai pria dan keluarganya dengan
kalungan bunga melati untuk kemudian menghadap ke pak penghulu .
Kemudian baru aqad nikah dimulai.
Setelah sah menjadi suami dan isteri tak bisa begitu saja masuk, ada
lagi upacara yang harus diikutinya yaitu: upacara ketok pintu yang
disertai dialog antara keduanya dengan bentuk tembang atau nyanyian
sunda bersama musik pengiringnya, kemudian dilanjutkan dengan
upacara nincak endog yaitu menginjak telur oleh suami dan isteri
yang membasuh kaki suaminya, lalu melang kahi sebilah papan dan suami
menyalakan pelita dan dengan pelita itu juga suami membakar lidi dari
pohon enau yang kemudian lidi itu dicelupkan ke dalam kendi berisi
air yang dipegang oleh isteri. Dan lidi itu dibuang ke empat penjuru
angin (barat, timur, utara dan selatan). Lalu kendi air dipecahkan
bersama. Ada pula acara nyawer (menaburkan beras kuning ke atas)
yang dilaku kan di teritis atap rumah. Yang kemudian sepasang
pengantin baru dipajang duduk bersanding dengan didampingi para gadis
dan perjaka dengan dandanan dan pakaian yang membuka aurat.
Lain lagi dengan orangtua para mempelai juga melemparkan beras
kuning, yang dicampur dengan uang logam dan kembang gula untuk
diperebutkan para gadis dan perjaka. Dan masih juga ada acara suap-
suapan atau huap lingkung yang dimulai dari orang tua menyuapi masing-
masing menantu mereka yang dilanjutkan dengan saling suap antara
pasan gan suami isteri baru itu, dan upacara adat ini diakhiri dengan
pelepasan sepasang burung merpati yang dilakukan oleh ibu kedua
mempelai sebagai perlambang keikhlasan orangtua untuk melepas anaknya.
Upacara pernikahan adat diatas adalah salah satu tata cara
pernikahan yang ada di masyarakat kita, dan tentu saja masih banyak
lagi upacara adat pernikahan tiap daerah berbeda-bada. Misalnya adat
pernikahan Jawa, Lampung, Sumatera dan lainnya yang sama sekali tidak
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
Kalau kita lihat gambaran upacara adat pernikahan di atas, betapa
banyak adegan-adegan yang dilakukan oleh pihak kedua mempelai bersama
keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal oleh
Islam, tetapi mengapa tetap juga dilakukan? Hanya karena alasan
melestarikan adat nenek moyang?
Coba bandingkan antara adat pernikahan daerah dengan tata cara
pernikahan secara Islam, pasti jauh lebih baik dan terhormat cara
Islam, karena Islamlah satu-satu agama yang sempurna ajaran nya di
segala bidang.Islam telah memiliki tata cara pernikahan yang lebih terhormat,
mengapa masih juga mengambil adat pernikahan yang ada disekitar kita?
Yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada hal-hal yang diharamkan
dalam syariat. Hal-hal yang sudah umum dilakukan oleh muslimin di
masyarakat kita tetapi haram bagi Islam, seperti:
1. Pacaran
Yaitu perkenalan dengan menjalin ikatan cinta yang berkepan jangan
(bertahun-tahun) tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama Islam
(aqad). Hal ini haram hukumnya karena dapat menjerumuskan pelakunya
pada perzinahan minimal zina hati atau mata atau bahkan zina yang
sebenarnya. Keterangan tentang kejinya zina ada dalam Al-Qur'an surat
Al-Isra' ayat 32, yang artinya:
"Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."
2. Pertunangan
Acara pertunangan yang biasa dikenal dengan tukar cincin , biasanya
laki-laki (calon mempelai laki-laki) memasukkan cincin ke jari jemari
perempuan yang akan dinikahinya. Padahal dalam Islam haram hukumnya
dua orang yang bukan mahram saling bersentu han. Karena Rasulullah
shallallahu `alaihi wa sallam tidak pernah menyentuh wanita yang
bukan mahramnya, seperti dalam sebuah riwayat dari Aisyah
radliyallahu 'anha , dia berkata:
"Tiada pernah tangan Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam
menyentuh tangan seorang perempuan kecuali perempuan yang telah
menjadi miliknya." (HR.Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad dari Aisyah)
Bukan hanya itu saja yang diharamkan, tetapi acara tukar cincin itu
sendiri adalah merupakan Tasyabbuh (penyerupaan/meniru orang kafir)
dengan orang "barat", dan memakai cincin emas bagi pria juga haram
hukumnya.
Belum lagi kebanyakan para orang tua beranggapan bahwa setelah
bertunangan, kedua calon pengantin ini sudah dianggap resmi menjadi
pasangannya sehingga diperbolehkan pergi hanya berduaan saja, yang
mana hal ini adalah haram pula hukumnya.
3. Ikhtilath
Percampuran laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam satu tempat
memungkinkan untuk saling bertemu pandang atau bercakap-cakap secara
langsung (tanpa hijab). Ini adalah diharamkan dalam syari'ah (bisa
lihat keterangan masalah ini pada SALAFY edisi V).
4. Tasyabbuh bil kuffar
Penyerupaan dengan orang-orang kafir dalam hal ini adat seperti ini
adalah warisan dari agama nenek moyang bangsa ini yaitu agama Hindu
atau Budha. Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam mengatakan pada
kaumnya yang mengikuti acara-acara orang kafir, maka akan termasuk
golongan mereka, seperti dalam sabda beliau:
"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan
mereka" (HR.Imam Ahmad dalam musnadnya juz II hal.50, dan Abu Dawud
dengan sanad jayyid, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al- Jami'ush
Shaghir hadits no. 6025).
Masih dalam hal amalan Tasyabbuh dengan orang-orang non muslim adalah
adalah bertabarruj (berhias diri) untuk dilihat oleh yang bukan
mahramnya, mengerik bulu di atas mata (alis), memakai pakaian yang
tidak menutup aurat, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya
(tamu-tamu yang hadir).
5. Memakai sanggul
Baik pengantin wanita maupun para tamu yang hadir, biasanya mereka
memakai sanggul atau rambut palsu dalam rangka mempercantik diri.
Perbuatan ini adalah dilarang keras dalam agama Islam.
Sebagaimana dalil-dalil dibawah ini:
"Sesungguhnya yang menyebabkan Bani Israil binasa adalah karena
mereka mengmbil ini (rambut palsu) untuk wanita mereka" (HR.Bukhari,
Abu Daud, Tirmidzi, dan selain mereka).
"Bersabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam : Ada dua
golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihat mereka, sekelompok
manusia (kaum) yang memiliki cambuk seperti ekor lembu, yang
dengannya mereka memukul orang lain. Dan para wanita yang berpaling
dari taat kepada Allah dari apa yang harus mereka pelihara, serta
mengerjakan tindakan-tindakan yang tercela tersebut kepada wanita-
wanita yang lainnya. Kepala mereka menyerupai punuk (bungkul) seekor
unta yang mendoyong, mereka tidak masuk surga dan tidak pula
mendapatkan baunya, dan sesungguhnya bau surga sudah tercium dari
jarak yang demikian...demikian." (HR.Muslim)
6. Mahalnya Mas Kawin atau Mahar
Dengan pesta pernikahan yang banyak menghamburkan uang tersebut, maka
standart mas kawin akan menjadi mahal, padahal sebaik-baik mas kawin
adalah yang paling murah sebagaimana sabda Beliau shallalahu 'alaihi
wa sallam:
"Dari Uqbah bin 'Amir beliau berkata: Rasulullah shallallahu `alaihi
wa sallam bersabda: Sebaik-baik mas kawin itu adalah yang paling
murah (bagi laki-laki)." (Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Hakim
dan Ibnu Majah, lihat Shahih Al-Jami'us Shaghir 3279).
7. Menghambur-hamburkan Harta atau Uang,
Biasanya hal ini terjadi pada acara puncak yaitu resepsi atau acara
walimah. Dalam kesempatan mereka berfoya-foya (berlebih-lebih)
terutama dalam hal makanan hiasan-hiasan tempat pelaminan, bahkan ada
yang melangsungkan acara ini selama 7 hari 7 malam. Mereka
beranggapan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup jadi
harus diramaikan. Acara yang memakan biaya besar ini tidak jarang
uangnya didapat dari hutang. Ini merupakan perkara yang tidak mulia
dan bisa jadi haram Allah dan Rasul-Nya sangat tidak suka pada hal
yang berlebih-lebihan.
8. Adanya Tari-tarian yang Diiringi oleh Musik
Tarian yang diiringi oleh musik adalah hal yang dilarang dalam Islam.
Apalagi penarinya seorang wanita yang berpakaian membuka aurat dan
ditonton oleh banyak laki-laki. memang benar sabda Rasulullah
Shallalahu 'alaihi wa sallam yang mengatakan bahwa: Sungguh akan ada
dari ummatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr
(minuman keras) dan alat-alat musik." (Hadits shahih diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud).
Subhanallah.... Apa yang dikatakan oleh beliau shallalahu 'alaihi wa
sallam telah lazim (umum) terjadi di masyarakat kita tanpa merasa
takut dosa sedikitpun.
9. Kesyirikan
Dalam menetapkan hari pernikahan yang baik, sering pula terjadi
kesyirikan dengan menghitung hari agar tidak jatuh pada hari sial.
Ada pula yang memberi sesajen untuk dewa atau ruh-ruh tertentu agar
mendapat restu serta selamat jalannya acara pernikahan tersebut dan
lain-lain. Padahal kita tahu bahwa dosa terbesar yang tidak diampuni
(jika tidak segera bertaubat) adalah dosa syirik.
Dalam suasana yang sakral seperti ini (walimatul 'urus), biasanya
para malaikat Allah ikut hadir untuk meng- amin -kan doa-doa, dan
waktu ini pula termasuk waktu maqbulnya doa. Namun jika di dalam
acara seperti ini banyak penyimpangan atau pelanggaran syari'ah,
bagaimana mungkin malaikat rahmat akan hadir di sana?dan bagaimana
doa bisa terkabul? Apa jadinya rumah tangga yang akan dijalani kelak
oleh pengantin tadi jika tidak adanya iringan doa-doa kebaikan dari
orang-orang yang hadir saat itu.
Demikianlah fenomena yang kita jumpai pada masyarakat kita. Terlalu
banyak kemaksiatan dimana-mana, tidak hanya pada salah satu bidang
saja akan tetapi di segala bidang di seluruh penjuru dunia ini.
Semoga dengan tulisan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi orang
tua yang akan menikahkan anaknya atau pria yang akan menikah.
Pakailah tata cara Islam yang telah dituntunkan oleh Rasulullah
shallalahu 'alaihi wa sallam agar mendapatkan barakahnya dari Allah
Ta'ala kepada kedua mempelai dan rumah tangga yang akan dijalaninya
kelak

Bintu Abdul Hamid & Bintu A.Hasan

Sunday, January 3, 2010

Mana Milik Kita?

Mana milik kita?
Tidak ada milik kita
Semua yang ada
Allah yang punya

Tidak ada kita punya
Kita hanya mengusahakan saja
Apa yang kita dapat
Allah sudah sediakannya

Kita Allah punya
Dunia ini ciptaan-Nya

Miliklah apa saja
Tidak terlepas dari ciptaan-Nya

Mana kita punya
Tidak ada kepunyaan kita

Kita hanya mengusahakan
Apa yang telah ada

Mengapa kita sombong
Memiliki Allah punya

Mengapa tidak malu
Kepada Allah yang empunya

Patut bersyukur kepada Allah
Yang memberi segalanya

Malulah kepada Allah
Kerana milik Ia punya

Janganlah berbangga
Apa yang ada pada kita
Kalau Allah tidak beri
Kita tidak punya apa-apa

Janganlah mengungkit
Mengungkit jasa kita
Jasa kita di sisi-Nya
Yang sebenarnya Allah punya

Marilah kita bersyukur
Bukan berbangga

Bersyukur kepada Allah
Bukan mengungkit jasa

Gunakanlah nikmat Allah itu
Untuk khidmat kepada-Nya
Selepas itu lupakan saja
Agar tidak mengungkit-ungkitnyaNOTA LAGU

Mana Milik Kita; sebuah lagu yang asalnya dibawakan oleh kumpulan Nadamurni dan kini didendangkan semula oleh kumpulan Rabbani, adalah sebuah lagu yang cukup menginsafkan sesiapa sahaja yang mendengarnya.

Mana milik kita?
Mata kita, tangan kita, kaki kita, suara kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, kereta kita, rumah kita, tanah kita, pangkat kita, paras rupa kita, syarikat kita, tanaman kita, ternakan kita, kesihatan kita…

Bila ditarik salah satu nikmat yang diberikan kepada kita ini, barukan terasa betapa diri ini kerdil dan lemah di sisinya. Barukan terasa betapa selama ini kita kufur kepada nikmat yang diberikan-Nya. Barukan terasa betapa selama ini kita lupa kepada Yang Maha Mencipta. Yang menjadikan kita dan alam semesta. Di setiap penjuru langit dan bumi, Dialah yang menciptakan segala-gala…

Bersyukurlah kepada Allah dengan sebenar-benar syukur demi mengharapkan keredhaan-Nya, dalam apa jua yang kita lakukan. Apa yang kita buat, apa yang kita sebut… itu semuanya menggunakan milik Allah. Malulah kita kepada Allah.

Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya.

Jangan mengungkit, lupakan saja.
Bersyukurlah kepada Allah, bukan bersyukur kepada manusia…

Wallahu’alam…

“Rakyat tak bersyukur kepada kerajaan”

bersyukur kepada kerajaan